Nasz najnowszy produkt XS-101 to specjalnie opracowany, czysty polimocznik, wykorzystywany głównie jako uszczelnienie betonu. XS-101 posiada certyfikat CE i jest szeroko stosowany do ochrony powierzchni przed działaniem środków chemicznych, ścieraniem i wnikaniem wody. Gwarantuje dużą wytrzymałość, posiada doskonałe właściwości uszczelniania pęknięć. To sprawia, że XS-101 jest idealnym rozwiązaniem dla ochrony powierzchni basenów, oczek wodnych, przydomowych zbiorników wodnych, ochrony powierzchni ładunkowej samochodu czy dachów.

Oprócz certyfikatów CE, XS-101 posiada szeroką gamę certyfikacji i zezwoleń dla zastosowań do pokryć dachowych, mostkowania szczelin i pęknięć, tłumienia dźwięków i zabezpieczaniu zbiorników wodnych.

PODSTAWOWE ZALETY:

• Szybki powrót do eksploatacji
• Wodoszczelność
• Jednorodna struktura powłoki
• Mostkowanie pęknięć
• Certyfikat CE
• Bezpieczny dla środowiska

DUŻA PRZYCZEPNOŚĆ DO:

• Betonu
• Drewna
• Metalu
• Powierzchni bitumicznych
• PCW
• Włókna szklanego
• Pianki poliuretanowej

CHEMICZNE DANE TECHNICZNE

Stosunek mieszania (wg wagi) 100 : 112 (Składnik żywicy : Składnik Iso.)
Stosunek mieszania (wg objętości) 100 : 100 (Składnik żywicy : Składnik Iso.)
Czas żelowania * 5 – 7 sekund
Czas do suchości dotykowej ** 20 – 25 sekund
Przerwa przed ponownym powlekaniem 1 godzina
Powrót do eksploatacji 24 godziny

*Mierzony podczas nakładania przy użyciu wysokociśnieniowego urządzenia natryskowego w warunkach laboratoryjnych w temperaturze 20° C.

**Mierzony podczas nakładania przy użyciu wysokociśnieniowego urządzenia natryskowego w warunkach laboratoryjnych w 20° C przy grubości nakładania 2 mm na podłożu nieizolacyjnym.

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

NAZWA TESTU METODA TESTU WARTOŚĆ
Gęstość (g/cm3) DIN 53 420 1,00
Twardość, Skala Shore A DIN ISO 7619-1 92 – 95
Twardość, Skala Shore D DIN ISO 7619-1 38 – 42
Odpornością na działanie ognia EN 13501-1 CFL – s1
Wytrzymałość na rozciąganie (N/mm2) DIN 53 504 21
Wydłużenie przy zerwaniu (%) DIN 53 504 425
Wytrzymałość na rozdarcie (kN/m) DIN 53 515 58
Przepuszczalność pary wodnej g mm/(m)2 (24h) DIN 53 122 16
Przepuszczalność metanu Cm3 mm/(m)2 (24h) DIN 53 380 50
Ścieralność (metodą Tabera) (mg) Utrata masy, grubość ± 4mm, koło H18, 1000 gms, 1000 cykli ASTM D 1044 140
Rezystywność skrośną (Ωcm) ISO 3915 1,2 E+12
Rezystywność powierzchniowa(Ω) IEC 60093  E+13

Uwaga: Właściwości mechaniczne mierzono przy użyciu próbek testowych, które natryskiwano dwuskładnikową maszyną a następnie przechowywano przez 7 dni w standardowych warunkach klimatycznych.

CE-LINE-X-Polska

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ