Grzegorz Harsze

Telefon komórkowy: +48 888 12 33 44
www.line-x.pl
gharsze@linex.com
Fb: https://www.facebook.com/linexpolska/